Про проект

Реформа управління на сході України II

Замовник: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Партнер: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Тривалість: 01.04.2017 – 31.03.2020

Бюджет: 3 млн. євро

Діяльність проекту базується на результатах впровадження попередньої фази проекту«Реформа управління на сході України»*

Цілі

Органи місцевого самоврядування та державні інституції застосовують інноваційні інструменти та процедури для ефективного та сталого надання послуг.

Виклики

З формуванням нового уряду України на початку 2014 року було ухвалено ряд базових законів та постанов з питань міжмуніципального співробітництва, роботи центрів надання адміністративних послуг, покращення бюджетної ситуації та системи оподаткування, а також добровільного об’єднання громад. Незважаючи на досягнутий прогрес, все ще існує великий розрив між новими актами законодавства та їх імплементацією на місцевому рівні. Бракує необхідних підзаконних актів та випробуваних на практиці підходів, які могли б допомогти громадам максимально швидко реалізувати реформу.

Відсутність інноваційних, орієнтованих на практику та випробуваних процедур та інструментів для надання державних послуг сповільнює реалізацію реформи децентралізації на місцевому рівні та залишає ефективність та заощадження коштів на низькому рівні. Без інструкцій з реалізації, які ґрунтуються на практичному досвіді пілотних заходів, громадам важко належним чином впоратися з їх новими повноваженнями та зробити свій внесок до реалізації реформ.

Підхід

За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH надає допомогу органам місцевого самоврядування у застосуванні інноваційних інструментів та процедур для ефективного та сталого надання послуг. Забезпечення доступу до покращених публічних послуг та посилення обопільної довіри між громадянами та громадами є одним з ключових завдань реформи децентралізації і сприяє якісному державному управлінню. Розбудовуючи інституційний потенціал органів місцевого самоврядування та сприяючи створенню системи балансу інтересів, проект підвищує прозорість та відповідальність усіх інституцій.

Проект працює за трьома напрямками:

  • система підтримки центрів надання адміністративних послуг;
  • інноваційні інструменти електронного врядування;
  • комплексні проекти міжмуніципального співробітництва.

Перший напрямок стосується систематизації обміну досвідом роботи між центрами надання адміністративних послуг (ЦНАП) та створення системи підвищення кваліфікації їх працівників. Предметом другого напрямку роботи є перегляд процедур надання двох обраних послуг та їх ІТ-підтримка з метою зниження витрат коштів та/або часу для адміністративних органів, громадян та приватного сектору, а також для зниження рівня корупції. Третій напрямок роботи має на меті підтримку надання послуг через міжмуніципальне співробітництво за участі, наприклад, комунальних підприємств, цільових об’єднань або спільних адміністративних одиниць. Окрім консультаційної підтримки з фахових питань, для розвитку послуг, орієнтованих на потреби громадян, та для визначення ставлення громадян до послуг застосовуються такі нові методичні підходи, як оперативний проектний менеджмент, дизайн-мислення та аналіз соціальних медіа. Мета полягає у використанні потенціалу дигіталізації для реалізації реформ.

Проект фокусується на розробці інноваційних підходів, які випробовуються на практиці спільно з партнерами на місцевому та регіональному рівнях. Отриманий досвід аналізується та інтегрується до робочих інструкцій та державної політики на центральному рівні. Для цього проект співпрацює не лише з урядовими установами, але і з Верховною Радою, неурядовими організаціями та закладами з підвищення кваліфікації. Крім того, завдяки тісній співпраці з відповідними міністерствами та іншими організаціями-виконавцями, забезпечується максимально широка імплементація інноваційних вже випробуваних підходів.

Партисипативний розвиток та якісне державне управління: проект допомагає покращити розвиток та продуктивність місцевих органів влади, створити можливості для участі громадян у політичному житті та забезпечити прозорість роботи органів влади. Окрім цього, проект також посилює механізми узгодження дій різних рівнів управління. Також покращуються рамкові умови для місцевого самоврядування. Створюються передумови для підвищення рівня довіри громадян до своїх громад та, відповідно, до демократії на місцях. Інструменти та процедури, які повинні бути запроваджені під час реалізації проекту, забезпечують підвищення прозорості послуг і таким чином сприяють боротьбі з корупцією.

Права людини: кваліфіковане виконання функцій, покладених на відповідний рівень управління (принцип субсидіарності), передбачає дотримання прав людини. Пріоритетним пунктом, окрім забезпечення однакових прав доступу до послуг для соціально та економічно вразливих груп населення, є також перевірка соціоекономічного ефекту проектів міжмуніципальної співпраці (рівноправ’я, відсутність дискримінації, інклюзивність).

Рівні права жінок та чоловіків: проект підтримує, зокрема, ЦНАПи на місцевому та регіональному рівнях у підвищенні кваліфікації працівників для надання державних послуг з урахуванням гендерних аспектів. Ця робота охоплює також заходи, які дають швидкий ефект – наприклад, зручний графік роботи ЦНАПів, ігрові та пеленальні кімнати для дітей, завдяки яким матері можуть користатися послугами ЦНАПів разом з дітьми. На етапі планування та реалізації проектів міжмуніципального співробітництва міські адміністрації окремо перевіряють відсутність гендерної дискримінації, а також прямий та непрямий вплив на жінок, а розроблені на базі цього аналізу рекомендації інтегруються до робочих процесів та концепцій проектів. Гендерні аспекти є важливою міждисциплінарною темою в усіх програмах з підвищення кваліфікації, які підтримуються проектом за трьома напрямками роботи.

* "Реформа управління на сході України" (2009 – 2017)

Консультаційні послуги, які стосуються послуг технічного характеру (водопостачання та водовідведення, утилізація відходів), були передані GFA Consulting Group GmbH. Впровадження компоненту «комунальні послуги» завершилося 31 травня 2016 року. Більш докладна інформація про результати і продукти компоненту за посиланням.